Če nam želiš karkoli sporočiti, imaš za to več možnosti. Prva je, da nama pišeš na naslov info(at)tehnozvezdje.si. Seveda (at) spremeni v @, tu smo naslov zapisali v tej obliki in neklikabilno, ker smo začeli dobivati preveč neželene pošte. Zaradi tega tudi ni več obrazca, vendar smo prepričani, da kopiranje naslova v e-poštni program oz. storitev ni pretežko opravilo.

Najdeš nas seveda lahko tudi drugod. Tako na facebooku kot na twitterju. Poskušamo odgovarjati čim hitreje in smiselno, seveda pa prosimo za nekaj razumevanja, če imamo kakšno drugo delo in je treba na naš odziv malce počakati. Hvala!